Missie

ACB heeft zich tot doel gesteld mediation bij familiebedrijven onder de aandacht te brengen, erin te voorzien en behulpzaam te zijn bij het vinden van een passende mediator. Zij streeft ernaar een cultuurverandering tot stand te brengen, waardoor mediation door familiebedrijven als een waardevolle methode wordt gezien en wordt ingezet.

ACB houdt een register bij van mediators die ruime ervaring hebben met familiebedrijven, de zogenoemde FB-mediators. Daarnaast creëert de stichting een platform op het gebied van mediation voor overleg met en binnen het familiebedrijf (en zijn betrokken adviseurs) en fungeert zij als spreekbuis voor het familiebedrijf in contacten met de academische wereld, overheidsinstanties en andere organisaties, zowel op nationaal als internationaal niveau.