Historie

In 1998 is de stichting ACB Mediation opgericht door het bedrijfsleven, waaronder ondernemingsorganisatie VNO-NCW en juridische beroepsgroepen. ACB richtte zich vanaf de aanvang op het bevorderen van alternatieve geschillenbeslechting, ADR (Alternative Dispute Resolution), in het bijzonder mediation binnen het bedrijfsleven en het waarborgen van kwaliteit in het belang van de zakelijke gebruikers. Daarnaast initieerde de stichting onderzoek en stimuleerde zij academische initiatieven op het gebied van mediation.

In 2020 heeft de stichting haar focus gelegd op het bevorderen van mediation voor familiebedrijven. Gelet op de specifieke kenmerken van familiebedrijven is er behoefte aan een organisatie die zich in het bijzonder op deze bedrijven richt. De naam is gewijzigd naar ACB Mediation voor het familiebedrijf. De stichting biedt een platform waarop familiebedrijven informatie kunnen verkrijgen over de mogelijkheden van mediation binnen het familiebedrijf en waar ze geschikte mediators kunnen vinden voor kwesties die binnen het bedrijf spelen. Een bij de stichting geregistreerde mediator wordt aangeduid als: FB-mediator. De FB-mediator is ADR, IMI of MfN geregistreerd, heeft ruime ervaring met familiebedrijven en heeft de opleiding tot FB-mediator gevolgd die vanuit ACB Mediation voor het familiebedrijf wordt aangeboden, of een vergelijkbare opleiding.

ACB Mediation voor het familiebedrijf is van oudsher erkend door het International Mediation Institute, IMI, als organisatie die qualifying assessment programs aanbiedt om mediators namens het IMI te certificeren.