Wat is een familiebedrijf?

Een familiebedrijf is een bedrijf dat in aanzienlijke mate wordt beheerd door een familie. Veelal is de meerderheid van de besluitvormingsrechten (direct of indirect) in het bezit van de natuurlijke personen die de onderneming opgericht of verworven hebben, of hun familieleden. Vaak is ten minste één vertegenwoordiger van de familie betrokken bij het bestuur van de onderneming.

In familiebedrijven spelen naast zakelijke verhoudingen ook familieverhoudingen een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat dit regelmatig tot conflicten leidt. Enkele voorbeelden van situaties waarin conflicten voorkomen:

 

  • bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames;
  • onenigheid over taken en verantwoordelijkheden;
  • de perceptie ongelijk te worden behandeld of niet te worden gehoord of gezien;
  • verschil van inzicht met familieleden die niet in het bedrijf werkzaam zijn, maar wel aandeelhouder zijn;
  • echtscheiding; en
  • nalatenschap.

    Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

    Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?