FB-mediator

Voor een succesvolle bedrijfsvoering is een zakelijke en rationele instelling vereist, maar in familiebedrijven spelen ook emoties en familieverhoudingen veelal een grote rol. Dit kan conflicten en spanningsvelden opleveren die (eenvoudig) voorkómen of opgelost kunnen worden door inschakeling van een FB-mediator.

Een FB-mediator heeft affiniteit met het familiebedrijf en is bekend met de specifieke complicaties die daarbij een rol kunnen spelen. Door zijn ervaring op dit specifieke gebied is hij is staat patronen snel te herkennen en daarop in te spelen.

De FB-mediator is geen adviseur maar werkt vaak samen met de adviseurs die vaak al bij het familiebedrijf zijn betrokken (fiscalist, accountant, notaris, advocaat). Hij is in de eerste plaats een procesbegeleider maar zoekt ook actief mee naar een relationele oplossing en goed doordachte zakelijke afspraak. Hij toetst met u of de gevonden oplossingen emotioneel worden gedragen en de regeling juridisch en zakelijk haalbaar is, tegemoetkomt aan de werkelijke belangen van alle betrokkenen en bij de bedrijfscultuur of situatie past.

De FB-mediator is aangesloten bij MfN, ADR of IMI en heeft de specialisatieopleiding tot FB-mediator van ACB of een vergelijkbare specialisatieopleiding tot mediator in het familiebedrijf gevolgd.

Mediation kan bijvoorbeeld ingezet worden bij kwesties ten aanzien van:

  • bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames;
  • onenigheid over taken en verantwoordelijkheden;
  • de verhouding met familieleden die niet in het bedrijf werkzaam zijn, maar wel aandeelhouder;
  • echtscheiding; en
  • nalatenschapsconflicten.

Uit het register van FB-mediators kunt u een mediator kiezen die inhoudelijke expertise over het onderwerp van het betreffende conflict heeft. Per zaak moet worden bezien welke mediator is aan te bevelen.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?