Wat is mediation?

Mediation is een vorm van buitengerechtelijke conflictoplossing door middel van een gestructureerd onderhandelingsproces tussen de betrokken partijen onder leiding van een onafhankelijke mediator. Partijen zoeken onder begeleiding van een neutrale derde naar een oplossing voor de kwesties die tussen hen spelen. De mediator legt partijen geen (juridische) beslissing op en adviseert evenmin. Partijen behouden derhalve zelf de regie en hebben de controle over de voor hen juiste oplossing in eigen hand. Het onderhandelingsresultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch bindend en afdwingbaar is.

Mediation is zeer geschikt voor het oplossen van conflicten van allerlei soort en aard, zoals interne relationele geschillen, arbeidsrelaties en externe commerciële geschillen.

Het kan met succes ingezet worden in diverse stadia van een conflict. Bijvoorbeeld als management instrument om (escalatie van) een conflict te voorkomen of om onderhandelingen te begeleiden. Zelfs als het geschil al voorgelegd is aan de rechter of arbiter, kan mediation alsnog een constructieve rol spelen.

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?